ఓం భూర్ భువస్వహ తత్స వితుర్వరేణ్యం .... భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియోయోన: ప్రచోదయాత్!!

Saturday 6 July 2013

మనసే మిత్రుడు, శత్రువు

    జీవితం ఏమిటి, దీని వెనక అసలు రహస్యం ఏమిటి? ఈ ప్రశ్నలు యుగాలుగా మానవాళిని వేధిస్తున్నాయి. ఇవి అంతుచిక్కని ప్రశ్నలు. మనం ఎవరం, ఈ ప్రపంచానికి ఎలా వచ్చాం, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, ఎటువైపు పయనిస్తున్నాం? ప్రాచీన మహాద్రష్టలు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. వారి మాటల్ని ఎవరైనా ఆమోదించవచ్చు. తిరస్కరించవచ్చు. వారివారి నమ్మకాలు, విశ్వాసాలను బట్టే నిర్ణయం!

ఆత్మ భూమిపై జన్మ ఎత్తి భగవద్దర్శనం కోసం, ఆ అంతిమ దివ్య అనుభవం కోసం నిరీక్షిస్తుంటుందంటారు. ఈ జన్మ ఆత్మకు గొప్ప అవకాశం. భగవంతుడు- జ్ఞానం, పరిపూర్ణత్వం, ఆనందం కలిసి మెరిసే అనంతం. ఆయన అనంత ప్రేమ జీవ, నిర్జీవ రాశులపై సమానంగా ప్రసరిస్తుంది సూర్యకిరణావళిగా.

మంచి మాటలు, మంచి ఆలోచనలు, మంచి పనులు మనిషిని దైవానికి దగ్గరగా తీసుకుని వెళ్తాయి. వాటి ద్వారా భగవంతుని జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఆత్మ ప్రయత్నిస్తుంటుంది. మౌలికంగా సృష్టితత్వాన్ని మూడు విభాగాలుగా చెబుతారు. భగవంతుడు (పతి), ఆత్మ (పశు), బంధం (అదే పాశం) అని ప్రాచీన శాస్త్రాలు ప్రబోధించాయి. ఈశ్వరుణ్ని పశుపతి అనడంలో అర్థం అదే. ఆయనే పశుపాశ విమోచకుడు.

ఆత్మ మానవదేహం ధరించగానే ప్రపంచంతో బంధమేర్పడుతుంది. అహం, కర్మ, మాయ (మాయ అంటే వ్యామోహం) ఆత్మను ఆవరించి ఉంటాయని; గత కర్మల అవశేషాలను ఆత్మ తనతో తెచ్చుకుంటుందని ఎందరో చెబుతారు. ఈ బంధాన్ని తెంచడం అంత సులభం కాదని, జీవితంలోని ఆకర్షణలు, సుఖాలు అన్నీ ఆత్మ విముక్తికి అడ్డుగా నిలుస్తాయని పురాణవచనం. వ్యక్తిగత ప్రయత్నాలు ఎన్ని చేసినా భగవంతుడి కృప కనుక లేకపోతే ఈ బంధాల నుంచి ఎవరూ బయటపడలేదన్నది మాత్రం ఎవరూ కాదనలేని సత్యం.

గొప్ప తపస్సు చేసిన విశ్వామిత్రుడు వంటి రుషి పుంగవుడే కోరికలకు లొంగిపోయినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఆధ్యాత్మిక మార్గం లో సాధన చేస్తున్నప్పుడు కోరికలు, కోపం, అహంకారం, వ్యామోహాలు మొదలైనవి అవరోధాలుగా నిలుస్తాయి. ముక్తికోసం ఆత్మచేసే అన్వేషణలో మనసు, బుద్ధి అహంకారం కీలక పాత్ర వహిస్తాయి. వాటిని అంతరిం ద్రియాలు లేదా అంతఃకరణ అంటారు. ఈ అంతఃకరణ మనకు మిత్రుడు, శత్రువు కూడా! ముక్తికోసం మన ప్రయత్నాలు ఫలించడానికి, విఫలం కావడానికి అంతఃకరణే కారణం.


ఐహిక సుఖాలను అనుభవించాలని మనసే ఇంద్రియాలను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇంద్రియాలను తన అధీనంలో పెట్టుకుని, వాటిని భగవంతుడివైపు మళ్ళించేదీ మనసే. శత్రువులాంటి మనసుతో మైత్రి చేసుకుంటే ముక్తిసాధన సులభతరమవుతుంది. మన ఆత్మకు పాశవిక కర్మపాశాలతో భగవంతుడు గట్టి చిక్కుముడి వేశాడని భావించి దాన్ని విప్పడానికి తంటాలు పడుతుంటాం. అది చిక్కుముడి కాదు. జారుముడి. మనం దాన్ని విప్పే ప్రయత్నంలో అది మరింత బిగుసుకుని పోతుంది. కాని, ఇంకా లోతుగా ఆలోచిస్తే- అసలు ఆయన ఏ ముడీ వేయనేలేదని బోధపడుతుంది. మన ఆత్మ నిత్య విముక్తం. నిత్య స్వేచ్ఛా పథగామి.
                                                                             - కె.యజ్ఞన్న

No comments:

Post a Comment