ఓం భూర్ భువస్వహ తత్స వితుర్వరేణ్యం .... భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియోయోన: ప్రచోదయాత్!!

Saturday 10 August 2013

నిష్ఫల యోగం

గవంతుడితో అనుబంధమే యోగ ప్రయోజనం. శరీరానికి సంబంధించిన యోగ ప్రక్రియలన్నీ పరిమిత ప్రయోజనం కలిగి ఉంటాయి. కొందరికి సాధనవల్ల యోగశక్తులు లభించవచ్చు. అవి ప్రదర్శనకు పెడితే, గారడీలాగానే భ్రమింపజేస్తాయి. 

భగవంతుడి ధామం చేరుకునేందుకు ప్రధానమైనవిగా మూడు మార్గాలు చెబుతారు. భక్తిమార్గం, యోగమార్గం, జ్ఞానమార్గం. ఎవరి అభిరుచినిబట్టి వారు తమ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటారు. 

ఎవరు ఏ మార్గం ఎంచుకున్నా తదేక దీక్షగా అందులోనే కొనసాగాలి. లేకపోతే గమ్యాన్ని చేరుకోలేరు. కానీ, బహుకొద్దిమంది మాత్రమే గమ్యం వరకు చేరుకోగలుగుతారు. ఎక్కువ మంది గమ్యాన్ని మధ్యలోనే మరిచిపోతారు. కారణం ప్రాపంచిక భ్రమలు.

సమాజం తన ఘనతను గుర్తించి ప్రశంసించాలనీ, గొప్పవ్యక్తిగా గౌరవించాలనీ కొందరు ఆరాటపడతారు. తమకు లేని గొప్పతనాన్ని మాటల ద్వారా ఘనంగా చెప్పుకొంటుంటారు. ప్రజలు ఆ మాటలు నమ్ముతున్నారనీ, తనంత ఘనుడు తానేననే భ్రమలో తమలో తాము మురిసిపోతుంటారు. వీరి వెర్రిధోరణికి ప్రపంచం నవ్వుకుంటుందే తప్ప ఏదీ విశ్వసించదు. ఆ సంగతిని వీరు గ్రహించే మనోస్థితిలో ఉండకపోవటం వల్ల తమ ధోరణి మార్చుకోరు. కొంతకాలానికి ప్రజలు ఇలాంటివారినుంచి తప్పించుకు తిరుగుతుంటారు. అది కూడా వీరు గ్రహించరు. 

సామాన్యులు ఇలా ప్రవర్తిస్తే పోనీలెమ్మనుకోవచ్చు. 
యోగులుగా ప్రచారం చేసుకునేవారు కూడా ప్రాపంచిక ప్రలోభాలకు దూరంగా ఉండలేకపోతే అది నిష్ఫలయోగమే. వారు యోగి వేషధారులే తప్ప యోగులు కారు. శ్రీకృష్ణ వేషధారి పరమాత్మ కానట్లే వీళ్లూ యోగులు కారు.

యోగి వేషధారులు ప్రపంచంలో అపరదైవాలుగా చలామణీ కావటానికి అన్ని హంగు ఆర్భాటాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. వందిమాగధులు, యోగి మహత్తుల ప్రచారభేరి- వీటికి జనం దాసోహమనేస్తారు. మరీ దురదృష్టం మహిళల అమాయకత్వం. వీరు ఓ పట్టాన తమ భ్రమల్లోంచి బయటపడలేరు. లోకమంతా కపట యోగులని గొంతెత్తి చెబుతున్నా వీరు నమ్మలేకపోతుంటారు. అందుకే కుహనా యోగులు భక్తురాళ్లపట్ల అతి ప్రసన్నంగా ఉంటారు. యోగి వేషంలో భోగిగా జీవించటంకన్నా ఆత్మద్రోహం, దైవద్రోహం మరోటి ఉండదు. నిజానికి ప్రతి మనిషిలోనూ ఒక యోగి ఉన్నాడు. కానీ, నిద్రాణంగా ఉంటాడు. ప్రతి మనిషిలోనూ దైవం ఉన్నాడు. కానీ, అంతర్యామిగా అదృశ్యుడిగా ఉంటాడు. 

తనను తాను వెలిగించుకున్నవాడే ఆత్మజ్ఞాని. ఆత్మగానే తప్ప ఇతరత్రా తనను భావించకపోవటమే ఆత్మజ్ఞానం. శ్రీకృష్ణుడు- 'యోగి నా ఆత్మ. యోగులు, నేను వేరు కాదు' అన్నాడు. యోగభ్రష్టుల గురించీ గీతాచార్యుడు చెప్పాడు. 

యోగమార్గం దైవమార్గం. దాన్ని కపట వేషాలతో కంటకమయం చేసి, ప్రజలకు యోగవిరక్తి కలిగించకూడదు. మోసగాడు యోగి వేషం వేసినా, అది నిష్ఫలయోగం కాక మానదు.
                                                                      - కాటూరు రవీంద్ర త్రివిక్రమ్‌

No comments:

Post a Comment