ఓం భూర్ భువస్వహ తత్స వితుర్వరేణ్యం .... భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియోయోన: ప్రచోదయాత్!!

Thursday 15 August 2013

శ్రావణ శుక్రవారం సౌభాగ్యదేవతకు స్వాగతం..

వరాలిచ్చే వరలక్ష్మి

ర్షాకాల వైభవంలో శ్రావణమాసం పవిత్రమైన దేవపూజలకు తరుణం. శ్రావణమాసం శుక్లపక్షంలో పున్నమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు ‘వరలక్ష్మీ వ్రతం’ జరుపుకుంటాం. ఇది ఒక ఆచారం మాత్రమే కాదు. దీని వెనుక పురాణ ప్రాశస్త్యమూ ఉంది.వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజున ముఖ్యంగా మహావిష్ణువు భార్య లక్ష్మీదేవిని సర్వమంగళ సంప్రాప్తి కోసమేగాక పుత్ర పౌత్రాదులను, ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలను కలిగించమని ప్రార్థిస్తూ పూజిస్తాం. ‘నిత్య సుమంగళి’గా ఉండాలని కోరుతూ పుణ్యస్త్రీలు దీనిని ఆచరిస్తారు. తమ భర్త ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా జీవితాంతం అష్టైశ్వర్యాలతో తులతూగుతూ ఉండాలనీ వ్రతం చేసే స్త్రీలు కోరుకుంటారు.శుద్ధసత్వ స్వరూపంతో భాసించే జగజ్జనని శ్రీలక్ష్మి.

కొందరు అష్టలక్షులుగా, కొందరు షోడశ లక్షులుగా భావిస్తున్నా ఆమె మాత్రం అనంతలక్ష్మి. చంద్రకాంతి, సూర్యకాంతి, పుష్పిత సౌందర్యం, అగ్నిదీప్తి, క్షేత్రాల పచ్చదనం, భూమిగరిమి, జలం శీతలత, ఫలశోభ, ఆరోగ్యం, ఉత్సాహం, గగనపు వైశాల్యం, సమువూదాల గాంభీర్యం, కంఠాన పలుకు, శరీరంలో చైతన్యం, విద్యా విజ్ఞానం -ఇలా అనంతమైన లక్షణాలు ఆమెలో ఎన్నో! ‘స్త్రీలకు సర్వసౌభాగ్యాలను, పుత్ర పౌత్రాదులను, సుఖ జీవితాన్ని ప్రసాదించే వ్రతం ఏద’ని పరమేశ్వరుడిని పార్వతి అడిగినప్పడు ఆ దేవదేవుడు ‘వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని’ వివరిస్తాడు. శ్రావణ మాసంలో శుక్లపక్ష పూర్ణిమకు ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు దీనిని చేయాలి. ఈ సందర్బంలోనే మహాశివుడు పార్వతీదేవికి చారుమతిదేవి కథను వివరిస్తాడు.

మగధ దేశంలో కుండినంబు అనే ఒక పట్టణం ఉంది. అక్కడ బంగారు ప్రాకారాలు, బంగారు గోడలతో నిర్మితమైన ఇండ్లు ఉంటాయి. ఆ పట్టణంలోనే ‘చారుమతి’ అనే ఒక స్త్రీ ఉంది. ఆ వనితామణి రోజూ ఉషఃకాలంలోనే మేల్కొని, స్నానం చేసి, పెద్దలకు అనేక విధాల ఉపచారాలు జేసి, ఇంటి పనులను జేసుకొనేది. అనంతమైన భక్తివూపపత్తులు గల ఆమె పట్ల మహాలక్ష్మికి అనుక్షిగహం కలుగుతుంది. ఒకనాడు లక్ష్మీదేవి ఆమెకు కలలో కనిపించి, ‘శ్రావణ శుక్ల పూర్ణిమకు ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు తనను పూజిస్తే కోరిన వరాలు ఇస్తానని’ అంటుంది. నిద్ర మేల్కొన్నాక ఇంట్లో అమ్మవారు కోసం చూస్తుంది. వరలక్ష్మీ దేవి కనిపించకపోవడంతో ‘జరిగింది కల’గా తెలుసుకుంటుంది. తర్వాత భర్త, మామ మొదలయిన వాళ్లకు స్వప్నం వృత్తాంతం చెప్పి, వ్రతాన్ని ఆచరిస్తుంది. అలా చారుమతితోపాటు ఇతర స్త్రీలంతా వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ సకలైశ్వర్యాలను పొందినట్లు పెద్దలు చెబుతారు. ఆ పరమేశ్వరుని అనంత శక్తులే లక్ష్మీదేవతలు. ఇన్ని శక్తులను వెదజల్లే ఏకైక పరమేశ్వర శక్తిగానూ వరలక్ష్మిని వేద పండితులు అభివర్ణిస్తారు. అనేకానేక వరాలను కురిపించే ఆ తల్లి వరలక్ష్మిని శ్రావణమాసంలోని ఈ పవిత్ర శుక్రవారం రోజున అనంతమైన భక్తితో పూజించిన వారి జన్మ ధన్యమయినట్లే. వారు కోరిన వెంటనే వరాలనిచ్చే ఆ మహాలక్ష్మీ ఈ వరలక్ష్మీ స్వరూపం.

వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజున హైందవ మహిళలు వేకువనే లేచి, ఇంటిని శుభ్రపరిచి, గుమ్మాలకు మామిడి ఆకుల తోరణాలు కడతారు. స్నానాదులను ముగించి, కొత్త వస్త్రాలు ధరించి, పుష్పాక్షతలచే దేవిని పూజిస్తారు. లక్ష్మీదేవిని పూజకు స్థాపించే ప్రదేశంలో పిండితో నేలపై గోమాత పాదాలు, పద్మాన్ని వేస్తారు. బంగారు, వెండి మరేదైనా లోహపు కలశానికి పసుపు రాసి, గంధం పూసి, ఆపై కుంకుమ బొట్టు పెడతారు. కలశాన్ని నీటితో నింపుతారు. దానిలో మామిడి ఆకులు, అక్షతలు ఉంచి, పైన కొబ్బరికాయను పెట్టి పిండితో వేసిన పద్మంలో కొత్త రవికెల గుడ్డను పరుస్తారు. ఆ వస్త్రంపై బియ్యం పోసి, దానిపై కలశాన్ని స్థాపిస్తారు. కొందరు వరలక్ష్మీ దేవిని కొబ్బరికాయకు పసుపు రాసి, పిండితో ముక్కుచెవులను చేసి, కాటుకతో కళ్ళను దిద్ది, బొట్టు పెట్టి కలశంలో దేవి విగ్రహాన్ని స్థాపిస్తారు. ఈ విగ్రహాన్ని బంగారు లేదా వెండి ఆభరణాలతో అలంకరిస్తారు. అలాగే, మరి కొందరు కొబ్బరికాయకు బంగారు లేదా వెండి ముఖాన్ని అమర్చి శుభ్రమైన పూలు, ఆభరణాలతో దేవిని అలంకరిస్తారు.ముందుగా విఘ్ననాయకుడైన వినాయకుని పూజించి, తరువాత వరలక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానించి, సకలోపచారాలతో పూజిస్తారు. తొమ్మిది పోసలు వేసి, తొమ్మిది గ్రంథులతో కూడిన తోరాన్ని దేవికి సమర్పిస్తారు. ఆ దేవి రక్షాబంధనంగా తమ ఎడమ చేతికి దానిని కట్టుకుంటారు. లక్ష్మీ అష్టోత్తర శత నామాలతో దేవిని పూజించి తొమ్మిది రకాలైన పిండి వంటలతో మహా నైవేద్యాన్ని సమర్పిస్తారు.ఆ రోజు ఇళ్లన్నీ ఆధ్యాత్మిక కళతో అలరారుతాయి. ఇంటిల్లిపాదీ షడ్రసోపేతాలతో భోజనాలు చేస్తారు. పెళ్లయిన మహిళలు పూజ తర్వాత ముతైదువులకు తాంబూలాదులు ఇచ్చి, వారి దీవెనలు అందుకుంటారు. మంగళహారతి గీతాలను పాడి వరలక్ష్మీ కృపను కోరుకుంటారు. ఇలా, శ్రావణమాసం వచ్చిందంటే చాలు, సౌభాగ్యదేవత ఎందరి ఇళ్లను పావనం చేస్తుందో.
                                                                  - వనిత విజయకుమార్ ద్యాప

No comments:

Post a Comment